Medlemskap

Att bli / vara medlem i Kalmar Sportvagnsklubb är inte svårt.


Vår medlemsavgift är 300:-/år, det finns ett familjemedlemskap för 450:-/år för de som är folkbokförda på samma adress.Vi tillämpar en inträdesavgift på 150:-.

Första året kostar det således 450:- för ett vanligt medlemskap resp 600.- för en familj.

Medlemsskapet ger dig självklart tillträde till klubbens aktiviteter men även t.ex. 10% rabatt hos Autoexperten mot uppvisade av medlemskort. Även ChassIT.se och Autoracing.se har förmånliga erbjudanden. Ibland försöker vi få till gruppinköp på t.ex. olja. Vi kan även vara licensklubb för dig som har eller ska ta racinglicens.

Vi i Kalmar Sportvagnsklubb är måna om vårt anseende så vi kräver att du är en god representant för den hobby vi har. Har du klistermärke på bilen eller på annat sätt kan kopplas samman med klubben så kör och bete dig på ett vettigt sätt helt enkelt.Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.


Fyll i formuläret nedan om du vill bli ny eller förnya ditt medlemskap